אמון

מחקרים מראים שאמון שאנחנו נותנים באחרים ואמון שנותנים בנו הופך אותנו לאנשים מאושרים יותר.

איך זה קשור לגישור?

כששני אנשים נמצאים במשבר ביחסים, נוצר סדק אליו יכולים להכנס רגשות שונים ובהם גם חוסר אמון.  

אני רואה בעבודתי שכאשר נעלם האמון, קשה להגיע להסכמות – הפגיעות, האגו והכעסים משתלטים על הדיאלוג.

במיומנויות ובכלים גישוריים אפשר להשיב את האמון, הקלפים נפתחים והרגשות נחשפים ואז, כשלתוך הסדק חודר האור אפשר לזהות את ההזדמנות והתיקון.

החדר נעשה נינוח יותר ומתקיים המרחב בו אפשר לדבר על הרצונות והצרכים של הצדדים  – זה מה שמניע את הצדדים לעבר הסכמות מתוך שיתוף פעולה ואמון.

עם ההסכמות מגיעות התקווה והאופטימיות לעתיד טוב יותר.