הליך או תהליך?

אתמול נהלתי שיחה מעניינת עם חברה-מגשרת ודברנו על ההבדל בין הליך ותהליך.

כשזוג בוחר להתגרש הוא יכול לקיים הליך גישור ולקבל מענה פרוצודרלי לכל ענייני הגירושין, קרי – החלטות הנוגעות לילדים, חלוקת רכוש וכספים ואת ההחלטות האלו לעגן בהסכם.

אבל מה לגבי התהליך?

גישור הוא תהליך וחשוב שבני זוג או כל זוג אנשים שנמצאים במחלוקת או בסכסוך ידעו שתהליך גישור מטרתו לא רק לשים קץ לסכסוך, אלא להעביר את הצדדים תהליך.

גרושים שעברו תהליך גישור מספרים שזכו בהזדמנות לבטא את רגשותיהם, זכו להקשבה,  גילו עוצמות חדשות, התמלאו בתקווה ובבטחון.

כל אלה לא יכולים להתממש כאשר מקיימים "הליך" – אשר נותן רק מענה פרוצדורלי ומוסדר כדי לסיים סכסוך.

זוג שבוחר לסיים את חייו המשותפים, זקוק למרחב בו כל אחד מבטא את הרגשות, הרצונות והשאיפות לעתיד.

המגשרים יעזרו לכל צד להתמודד עם המקומות הקשים שלפעמים נחווים כאובדן שליטה או ויתור.

לכל צד שמורה האופציה גם להפגש עם המגשרים בנפרד, גם אז נושאים יכולים לבוא לידי ביטוי.

חשוב לזכור, כחלק מתהליך הגישור מתקיים גם ההליך עצמו והפרודצורה מקבלת מענה והזוג יוצא עם הסכם גירושין.