לסדר את העבר | לנהל את העתיד

בתהליך הגישור אני מבקשת מהצדדים לספר לי על העבר.

לרוב, לכל אחד מהצדדים תפישה שונה לגבי מה שהיה, הפערים עלולים לייצר קונפליקטים שאותם צריך לפתור ולסדר לפני שמתחילים לדבר על העתיד.

לאחר שעשינו סדר בדברים והגענו להסכמה על כך שייתכן שיש כמה נקודות מבט על אותו סיפור, אפשר להתקדם להסכמות נוספות.

הסדר הזה בסיפור חשוב ואף מאפשר להוקיר את מה שהיה ולהחליט ביחד על דפוסים שרצוי לשמר בעתיד החדש.נתחיל לדבר על העתיד כשהצדדים ירגישו שהעבר מסודר, העתיד הזה הוא העתיד המשותף של כולם ביחד ושל כל צד בנפרד. הסכם הגישור יבטא את ההסכמות של הצדדים ויהווה בסיס לניהול העתיד החדש.

עתיד מנוהל מאפשר שגרת חיים יציבה ובטוחה, עתיד שמאפשר שקט נפשי, חופש וצמיחה מחדש.

ומה זה אומר בפועל?

ניהול כלכלי, ניהול לוגיסטי של שגרת היום של הילדים וההורים, ניהול דרכי התקשורת, דרכים לניהול קונפליקטים ועוד.

הצדדים מקבלים כלים מעשיים שמאפשרים לנהל את העתיד בצורה אופטימלית.