3 שנים!

זו היתה תקופת הנתק בין האב לבתו.

הפניה של האב נגעה ללבי, הוא מנסה להתקרב והבת לא מסכימה לדבר ללא גורם מתווך.

בתחילת הפגישה היתה תחושה של דרך ללא מוצא,

בסופה אופטימיות והתרגשות.

גישור הוא לא מעשה קסמים, הוא תהליך.

במהלכו כל צד מקשיב לשני, ביחד מנסים להסתכל על הסיטואציה מנקודות מבט נוספות, מבררים מה כולם מרגישים, רוצים ומבקשים ובסוף מגיעים לפתרונות.

לקראת חג החירות, יש לכולנו הזדמנות לשאול את עצמנו מהן הבחירות שנרצה לעשות כדי להיות חופשיים מסכסוכים.