Sometimes you Win Sometimes you Learn

המשפט הזה תפס את תשומת לבי, מלא בחוכמה ובאופטימיות.

כשבוחרים להסתכל כך על הדברים, אז תמיד אנחנו מנצחים, כי למידה היא אחת המתנות המשמעותיות שאדם יכול לקבל.

כמגשרת המשפט הזה מתחבר לי מצוין לתפישת החיים שלי.

כי בגישור אין מנצחים ומפסידים (בניגוד להכרעה משפטית), אלא פתרון בו כל צד זוכה למענה על מירב האינטרסים שלו. אינטרסים הם הצרכים, הרגשות, הערכים והרצונות של כל צד.

אני אוהבת לסכם הליכי גישור בשאלה: "מה למדתם?"חשוב לי שהצדדים יצאו מהתהליך עם משהו חדש שלמדו.משהו על אחריות, נתינה, חמלה, הקשבה.היכולת לראות את נקודת המבט הנוספת על הסיפור.הזיהוי של מה שבאמת חשוב להם.הדיוק שבין עקרון לערך.

ולא פחות חשוב, הכלים שיוכלו לקחת עימם להתמודדות עם מחלוקות בעתיד.